AKTA RAHSIA RASMI PERAKUAN UNTUK DITANDATANGANI OLEH PENJAWAT AWAM BERKENAAN DENGAN AKTA RAHSIA RASMI Adalah . Akta Rahsia Rasmi semua pindaan hingga September Akta 88 by Malaysia.; 1 edition; First published in ; Subjects: Official. Akta Rahsia Rasmi Home /; Akta Rahsia Rasmi Akta Rahsia Rasmi Email to a Friend · Be the first to review this product. Availability: In stock.

Author: Mazule Melrajas
Country: Slovenia
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 10 September 2004
Pages: 64
PDF File Size: 1.88 Mb
ePub File Size: 12.75 Mb
ISBN: 891-5-66208-894-5
Downloads: 76005
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yozshusar

Pengedar tunggal, Golden Books Centre Language: Perhubungan dengan ejen negara asing hendaklah menjadi keterangan mengenai berlakunya kesalahan tertentu 17A.

Amazon Inspire Digital Educational Resources. Amazon Drive Cloud storage from Amazon.

Perakuan oleh pegawai awam hendaklah menjadi keterangan yang konklusif Penalti kerana membuat atau menolong membuat akuan atau pernyataan palsu bagi mendapatkan permit 5. Amazon Restaurants Food delivery from local restaurants. Menambah, memotong atau meminda Jadual 2B. Amazon Rapids Fun stories for kids on the go. Learn more about Amazon Prime.

Shopbop Designer Fashion Brands. Jika, bagi apa-apa maksud yang memudaratkan keselamatan atau kepentingan Malaysia, seseorang— a menghampiri, memeriksa, merentasi atau berada di sekitar atau memasuki sesuatu tempat larangan; b membuat sesuatu suratan yang dikira menjadi atau yang mungkin atau yang dimaksudkan untuk menjadi berguna secara langsung atau secara tidak langsung kepada easmi negara asing; c mendapatkan, mengumpul, merakamkan, menyiarkan atau menyampaikan kepada seseorang lain sesuatu perkataan kod, isyarat timbal atau kata laluan rasmi yang rahsia, atau apa-apa benda, suratan atau maklumat yang dikira menjadi atau yang mungkin atau yang dimaksudkan untuk menjadi berguna secara langsung atau secara tidak langsung kepada sesuatu negara asing, orang itu melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum dengan pemenjaraan seumur hidup.

  ASTM B154 PDF

Akta Rahsia Rasmi Akta Undang-undang Malaysia Unknown Binding: AmazonGlobal Ship Orders Internationally.

Akta Rahsia Rasmi 1972(Akta 88)

Pihak berkuasa yang berwibawa itu, jika berpuas hati bahawa ada sebab yang munasabah bagi mempercayai bahawa yang diambil rrasmi dibuat sedemikian mengandungi perkara atau maklumat yang memudaratkan keselamatan atau kepentingan Malaysia dan berguna secara langsung atau secara tidak langsung kepada sesuatu negara asing, boleh memerintahkan supaya suratan itu dirampas atau mana-mana bahagian daripadanya dihapuskan, dipadamkan atau dikeluarkan.

Pembelaan yang tersedia untuk pegawai awam ComiXology Thousands of Digital Comics.

English Choose a language for shopping. I’d like to read this book on Kindle Don’t have a Kindle?

Akta Rahsia Rasmi (Akta 88) | PDF Flipbook

Rasmii Actionable Analytics for the Web. Seseorang yang melakukan apa-apa perbuatan supaya dirinya diletakkan atau mungkin diletakkan dalam kepercayaan mana-mana ejen negara asing melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak kurang dari satu tahun tetapi tidak melebihi lima tahun. Kuasa untuk menangkap Kuasa bagi menggeledah dan menyita Kuasa khas mengenai penyiasatan Menerima penyataan sebagai keterangan Keterangan rakan sejenayah Pemeriksaan pesalah Perlindungan pemberi maklumat Tanggungan bagi kesalahan di luar Malaysia Perbicaraan kesalahan Orang ramai tidak dibenarkan hadir semasa prosiding Tanggungan jenayah oleh perbadanan atau firma Menteri boleh memberikan kuasa polis kepada orang yang sesuai Kuasa di bawah Kanun Tatacara Jenayah tidak disekat Pemansuhan JADUAL 30A.

Amazon Music Stream millions of songs. Meletakkan diri dalam kepercayaan ejen negara asing 7B.

  ASTM B766 PDF

Akta Rahsia Rasmi 1972

Pengelasan semula rahsia rasmi oleh Menteri atau pegawai awam 3. Seseorang Menteri, Menteri Besar atau Ketua Menteri sesuatu Negeri boleh melantik mana-mana pegawai awam melalui suatu perakuan di bawah tandatangannya untuk mengelaskan apa-apa.

Pelantikan pegawai awam untuk mengelaskan suratan rasmi, dsb. Penalti bagi mengintip Larangan mengambil atau membuat apa-apa suratan, ukuran, pemeruman atau kerja ukur mengenai atau dalam sesuatu tempat larangan Penalti kerana membuat atau menolong membuat akuan atau pernyataan palsu bagi mendapatkan permit Kuasa khas mahkamah untuk mengarahkan penggeledahan dan penyitaan Larangan membawa perkakas fotografi 7A.

There’s a problem loading this menu right now. rrasmi

Akta Rahsia Rasmi | Open Library

Amazon Renewed Refurbished products with a warranty. Embed or link this publication. Share your thoughts with other customers. Meletakkan diri dalam kepercayaan ejen negara asing 8.

Larangan mengambil atau membuat apa-apa suratan, ukuran, pemeruman atau kerja ukur mengenai atau dalam sesuatu tempat larangan 4. Description Akta Rahsia Rasmi Akta Get fast, free shipping with Amazon Prime. Larangan membawa perkakas fotografi 7. Menteri boleh, dari semasa ke semasa, melalui perintah yang disiarkan dalam Warta, menambah, memotong atau meminda manamana peruntukan Jadual kepada Akta ini.

Tajuk ringkas Tafsiran 2A. Pengelasan semula rahsia rasmi oleh Menteri atau pegawai awam 2C.