M. ibn Arabi-fususul hikem sırra yolcu. Uploaded by. Sırra Yolcu. Loading Preview. Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper. Fususul Hikem by Muhyiddin Ibn Arabi, , available at Book Depository with free delivery worldwide. Fususul Hikem Anahtarlari by Muhyiddin Ibn Arabi, , available at Book Depository with free delivery worldwide.

Author: Toramar JoJogis
Country: Belgium
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 19 October 2004
Pages: 109
PDF File Size: 11.68 Mb
ePub File Size: 6.29 Mb
ISBN: 134-8-85166-212-5
Downloads: 22767
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gulkree

El-Mahmudi, Ebul Hasan Ali b. Bu yetin s rryla ltfen beni de huzurlu eyle Y Rabbi.

Btn Mslmanlar Onun azasdr. Daima vaktini en hay rl ilere hasret. Nerede olursa olsun Hak ile beraber ol. Bunun dnda baka ilimler de retti. Sonra Allahn vlen ahlaktan ibaret ssleriyle sslenirsin. Bu, onlarn elbisesi ve ssleridir.

Fsuusul hitab eden Hazret-i eyh Muhyiddin-i Arabinin k. Baratrion added it Nov 23, Hibir ehvet ehlini, ayplarn yzne vurarak utand rma. Hazreti eyhin bizzat kendisi tarafndan yazlm olan Nesebul Hrka Hrka Kitabn bir dier ifade ile Tasavvuf Hrkasn ihtiva etmektedir. Vususul Unlu rated it it was amazing Jan 06, Eseluke bi hrmet hzhl Esmi vel yti vel kelimti sultanen nasran ve r zkan kesren ve kalben karren ve kabren munren ve hisaben yesren ve ecren kebren ve Sallallhu l Seyyidin Muhammedin ve Al lh ve Sahbih ve selleme tesliman kesran adede halkike ve midde kelimtike ve munteh rahmetike.

  ESCOHOTADO ENEMIGOS COMERCIO PDF

Thanks for telling us about the problem. Muhyiddin-i Arabi insanlara daima, iyi duyguda kalabilmeleri, efkatle, tatl lkla nazar edebilmeleri iin, nefislerini muhasebeye ekmelerini emreder.

Tasavvuf stlahn da, hrka giyinmekel almak diye hikwm bir hal daha vardr ki bu da, birebir grerek bilgi almak manasna gelen telkin anlamnda kullanlmtr. Bizlere bereketli, bol r zklar, huzurlu yrekler, ayd nlanm kabirler kolay verilen hesap ve byk ecirler ikrm eyle Y Rabbi.

Ancak bu nsha eksiktir. Bu husus, Allah ehlinin kalplerine bir hakikat hikrm yerle tii iin, zahiri ve Batni elbiseyi birletirmek ve iki ssle birden sslenmeyi irade etmi lerdir.

Hz. Adem / Fususul Hikem Çalışmaları- 1 by Cemalnur Sargut

Muhyiddin-i Arabi kadnlara ve aile efradna daima muhabbetli ve ba l olunmasn tavsiye eder. Ya beni ademe kad enzelna aleykum libasen yvar sevatikum ve riyen ve libast takva zalike hayr zalike min ayatillahi leallehm yezzekkerun. Telkin, bizzat Resulullah s. Bir adamda yz adam birden grmek isteyen kimse, bana baks n. E er bu ibadet tehecct olursa daha iyi olur. fuwusul

Bu hrkalarn tanesi Hzr aleyhisselamn elinden hattabirisini Divann da belirtti ine gre ise Mekkede Zemzem kuyusu ile Hacerul Esved arasnda giydiini dier n de Resulullah s. Musa ise, babas Caferin sohbetinde bulunmu, onunla edeblenmi ti.

Cneyd de, days Srr es-Sakatinin sohbetinde bulunmu ve ondan edeb renmiti. Din ve melikler hakknda tahkir edici konumalar yapan heva ve bidat ehli kimselerle oturup kalkmaktan sak n.

  BOTANA NATALIO EL ORDEN CONSERVADOR PDF

Fususul Hikem – Muhyiddin Ibn Arabi – Google Books

Hafifin elinden giymi tir. Mezara girmeden evvel nefsini hesaba ek. Senin de erini bilmeyenin cehaletine ald rma.

Bu, erzak- ezeliyeye gnlnn raz olduuna iarettir. Zira bizim indimiz de hrka, ancak sohbet, terbiye fksusul gzel ahlaktan ibarettir.

Futuhat- Mekkiye, Fusus-u Hikem bata olmak zere birok yaklak beyz esiz eser vermi on ikinci ve on nc yzyllarda Endlsde, Mekke, Medine, Fas, Msr ve bir mddet Anadoluda Konya, Malatya ve amda yaam, cmertliiyle mehur Tayy kabilesine mensup Adiy bin Hatemin karde i Abdullah bin Hatemin neslinden gelmesi sebebiyle de Hatemul Veli diye an lan byk bir mutasavvfdr.

Muhyiddin Ibn Arabi Fususul Hikem 1

Ahlkn temeli gzel geinmekle balar. Refresh and try again.

Burada birinden sz edildi i zaman, falann ve falann sohbetinde bulundudemektedir. Abdulkadir de Ebu Said el-Mubarek b. Just a moment while we sign you in to your Goodreads account. Sahih olan rivayete gre daha sonra bu hrkay hazreti eyh talebesi ve vey o lu olan Konyada meftun bulunan Sadreddin-i Koneviye giydirmi fuususul.

Btn Mslmanlara nce sen selam ver. Sen o haremi ilhi kap sn alayarak al.